• naše kurzy sú prioritne zamerané na bezpečnosť pri lezení a na osvojenie si vhodných metodických zručností a návykov;
  • naše kurzy smerujeme k tomu, aby naši frekventanti v budúcnosti ovládali veľa vecí automaticky, zároveň vedeli improvizovať a hlavne pri každej činnosti vedeli samostatne rozmýšľať;
  • kurzy organizujeme v úzkej spolupráci s Colours Of Climbing

Podrobné informácie získate tu

Ponuka našich kurzov

  • Individuálne lezecké kurzy podľa vašich požiadaviek