Termíny

Termíny na rok 2023 doplníme čoskoro a nájdete ich v sekcii kalendár akcií.

Kde:

 • lezecká oblasť Kalamárke pri Detve;
 • skalná andezitová oblasť, viac ako 500 lezeckých ciest;
 • andezitový charakter skaly ponúka veľké množstvo ciest rôznej obťažnosti vhodných na lezecký výcvik zameraný na prácu s vklínencami, friendami a pod.;

Ciele, obsah a charakteristika kurzu:

 • po kurze bude frekventant vedieť najmä:
  • na akom princípe a akým spôsobom sa lezú neodistené cesty;
  • vyliezť na „prvom konci lana“ cestu obťažnosti 4-5 (UIAA), ktorú si sám odistí pomocou friendov, vklínencov, slučiek a pod.;
  • správne a bezpečne používať lezecký materiál;
  • čo ich čaká v neodistenom teréne na skalkách, ale aj na horách, z toho dôvodu je kurz vhodný pre potenciálnych záujemcov o lezenie viacdĺžok napr. vo V. Tatrách;
 • kurz je nastavený tak, aby účastník po absolvovaní kurzu realizoval samostatne a bezpečne základné lezecké činnosti podľa obsahovej náplne kurzu a osvojil si túto zručnosť do budúcnosti;
 • kurz je prioritne zameraný na bezpečnosť pri lezení a na osvojenie si vhodných metodických zručností a návykov;
 • kurz smerujeme k tomu, aby naši frekventanti v budúcnosti:
  • ovládali veľa vecí automaticky;
  • zároveň vedeli improvizovať;
  • a hlavne pri každej činnosti vedeli samostatne rozmýšľať;
 • kurz je určený záujemcom s dostatočnou lezeckou praxou na „skalkách“, so zručnosťou aktuálne liezť na prvom konci lana obť. min. 5 UIAA na odistených skalkách a ideálne aj absolvovali základný kurz skalného lezenia (nie starší ako rok) v serióznej horoškole, príp. serióznom klube;
 • metodický kurz – t. z., že na prvom mieste bude bezpečnosť a ako robiť dané veci metodicky správne, samotné lezenie bude až sekundárne;
 • predchádzajúce skúsenosti s lezením neodistených ciest sú výhodou, nie však podmienkou;
 • min. vek: 18 rokov

Program:

 • 2 – 2,5 dňa na skalách (cca 15-16 hodín na skalách):
  • s individuálnym prístupom;
  • čo najväčšou aktivitou u kurzistov;
  • s čo najväčším prepojením teórie a praxe a našimi skúsenosťami;
  • začíname v piatok poobede – nácvik zakladania a lezenie s inštruktormi;
  • v sobotu doobeda – nácvik zakladania a lezenie s inštruktormi;
  • v sobotu poobede – individuálne lezenie;
  • v nedeľu do cca 13.30 – nácvik zakladania a lezenie s inštruktormi
 • prednášky, diskusia;
 • program môže výrazne ovplyvniť počasie;

Potrebné vybavenie:

 • vlastný sedací úväz, prilba, lezecká obuv, istiaca pomôcka (istítko) vhodná aj na zlaňovanie a na istenie dvoch druholezcov (typ reverzo), lano, ako aj primerané oblečenie zodpovedajúce danej aktivite a počasiu;
 • ideálne je mať aj vlastný hrudný úväz, 2-3 šité slučky, 2-3 karabíny HMS, repšnúru, expresky… – podľa dohody;
 • ostatný materiál potrebný k lezeniu (najmä friendy, vklínence, hrudné úväzy…) bude k dispozícii;
 • ostatné zapožičiame, ak by ste mali svoje, vysvetlíme vám prípadné výhody/nevýhody, naučíme vás bezpečne pracovať s vašim lezeckým materiálom;
 • v aktuálnom roku byť členom byť členom SHS JAMES (vieme sprostredkovať cez HK Filozof BA, alebo sa môžete stať členom SHS JAMES bez klubovej príslušnosti), príp. byť poistený a členom v OAV v aktuálnom roku;

Počet frekventantov, inštruktori:

 • 3-4 frekventanti na inštruktora;
 • sledujeme tým individuálny prístup k frekventantom, keďže každý z vás príde na kurz s určitou úrovňou lezeckých zručností a vedomostí;
 • kurz budú viesť certifikovaní inštruktori SHS JAMES – Igor Marks (od 2010), Peter Jaško (od 2015), obaja majú na Kaľamárke prelezenú väčšinu ciest, príp. iní certifikovaní inštruktori s bohatou a najmä aktuálnou lezeckou praxou na skalách;
 • obaja inštruktori realizovali desiatky kurzov – individuálne kurzy, klubové kurzy, príp. v spolupráci so SHS JAMES, na umelej stene, na skalách, vo Vysokých Tatrách;
 • kurz organizujeme v spolupráci s JaškoBUS;

Cena za kurz:

 • *ceny zverejníme spolu s dátumami kurzu na rok 2023 €
 • v cene je zahnuté:
  • 2x nocľah;
  • lezecký materiál ako friendy, vklínence, slučky a pod.;
  • náklady na inštruktora;
 • v cene nie je zahrnutá doprava (po dohode vieme zabezpečiť za symbolický poplatok na ceste z/do Bratislavy), taktiež cena neobsahuje stravu;
 • poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, pripoistenie zodpovednosti – nie je zahrnuté v cene kurzu;
 • Obchodné podmienky
 • Zásady ochrany osobných údajov