Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Kurz skalného lezenia – základný

4 októbra @ 12:30 6 októbra @ 15:30

Cena za kurz:

Kde:

 • skalné terény v okolí Bratislavy;
  • stretávať sa budeme každý deň v dohodnutý čas na danej skale v okolí Bratislavy – v prípade potreby zabezpečíme transport autom (po ceste z Lamača, príp. Ružinova);

Kontakt, prihlásenie na kurz:

Ciele kurzu:

 • po kurze bude frekventant vedieť najmä:
  • správne sa naviazať;
  • vyliezť na prvom konci cestu obťažnosti 4-5 (UIAA);
  • správne a bezpečne používať lezecký materiál;
  • previazať sa na štande;
  • bezpečne zlaniť;
  • odistiť prvolezca, aj lezca na top rope, s dodržaním zásad bezpečného istenia;
 • kurz je nastavený tak, aby účastník počas posledného dňa kurzu realizoval samostatne a bezpečne základné lezecké činnosti podľa obsahovej náplne kurzu a osvojil si túto zručnosť do budúcnosti;
 • kurz je prioritne zameraný na bezpečnosť pri lezení a na osvojenie si vhodných metodických zručností a návykov;
 • kurz smerujeme k tomu, aby naši frekventanti v budúcnosti ovládali veľa vecí automaticky, zároveň vedeli improvizovať a hlavne pri každej činnosti vedeli samostatne rozmýšľať;
 • našim cieľom je taktiež, aby ste po kurze aj naďalej liezli. A najlepšie s nami. Z mnohých našich kurzistov sa stali naši veľmi dobrí dobrí kamaráti a spolulezci. Neformálna komunita Colours of Climbing & Jaskobus poskytuje byť lezecky aktívny – radi by sme oživili dávne časy, kedy úplne prirodzene starší a skúsenejší lezci priamo na skalách v neformálnej rovine odovzdávali svoje skúsenosti tým menej skúseným;

Obsah a charakteristika kurzu:

 • kurz je určený pre začínajúcich lezcov (na skale), príp. pre ľudí s minimálnymi skúsenosťami s pohybom v skalnom teréne a pre každého, kto sa chce v budúcnosti pohybovať bezpečne na skalách;
 • metodický kurz;
 • obsah kurzu:
  • základné uzly, správne naviazanie sa na lano;
  • istenie druholezca a istenie prvolezca;
  • lezenie „top rope“, lezenie na „prvom konci lana“, zostrojenie vratného bodu pre lezenie „top rope“;
  • vedenie lana v postupovom istení;
  • previazanie lezca v zlaňovacom stanovisku, resp. v postupovom istení;
  • zlaňovanie,
  • základy lezeckého pohybu
  • prednášky: o lezeckom materiáli, rozdelenie lezenia, základné pravidlá lezenia vrátane stupnice obťažnosti, základy lezeckej fyziky…
 • skúsenosti s lezením na umelej stene sú výhodou, nie však podmienkou;
 • min. vek: 18 rokov

Program:

 • tri plné dni na skalách:
  • s individuálnym prístupom;
  • s čo najväčšou aktivitou u kurzistov;
  • s čo najväčším prepojením teórie a praxe a našimi skúsenosťami;

Potrebné vybavenie:

 • vlastný sedací úväz, vlastná lezecká obuv, vlastná istiaca pomôcka (istítko) vhodná aj na zlaňovanie, ako aj primerané oblečenie zodpovedajúce danej aktivite a počasiu;
 • ideálne je mať aj vlastnú prilbu, 1-2 slučky, 1-2 karabíny, repšnúru… – podľa dohody;
 • ostatný materiál potrebný k lezeniu bude k dispozícii;
 • ostatné zapožičiame, ak by ste mali svoje, vysvetlíme vám prípadné výhody/nevýhody, naučíme vás bezpečne pracovať s vašim lezeckým materiálom;
 • odporúčame: preukaz SHS JAMES, resp. byť členom SHS JAMES v aktuálnom roku (vieme sprostredkovať cez HK Filozof BA, alebo sa môžete stať členom SHS JAMES bez klubovej príslušnosti), príp. poistenie OAV;
 • poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, pripoistenie zodpovednosti – nie je zahrnuté v cene kurzu;

Počet frekventantov, inštruktori:

 • max. 4 (5) frekventanti na inštruktora;
 • sledujeme tým individuálny prístup k frekventantom, keďže každý z vás príde na kurz s určitou úrovňou lezeckých zručností a vedomostí;
 • kurz budú viesť certifikovaní inštruktori SHS JAMES – Igor Marks (od 2010), Peter Jaško (od 2015), príp iní certifikovaní inštruktori s bohatou a aktuálnou lezeckou praxou na skalách;
 • obaja inštruktori realizovali desiatky kurzov – individuálne kurzy, klubové kurzy, príp. v spolupráci so SHS JAMES, na umelej stene, na skalách, ale aj vo Vysokých Tatrách;
 • kurz organizujeme v spolupráci s HK Filozof Bratislava;

Ďalšie informácie o „Horoškole Colours of Climbing & JaškoBUS“:

 • o inštruktoroch, o našom koncepte Horoškoly, ďalších lezeckých kurzoch, o našich silných stránkach a prednostiach, ale aj prečo absolvovať lezecké kurzy s nami, si môžete prečítať v sekcii „HOROŠKOLA
 • fotoreport o atmosfére na našich lezeckých kurzoch v roku 2020 nájdeš v tomto článku;
 • PS: iné termíny, iná lokalita v rámci SK – podľa dohody a požiadaviek.
138€

© 2024 Jaskobus - WordPress Theme by Kadence WP