Materiál pre fixné istenia zaistených lezeckých ciest

Cieľom tohto článku je priblíženie problematiky bezpečnosti trvalých postupových istení v lezeckých oblastiach, predovšetkým istiacich a zlaňovacích stanovíšť. Článok upozorňuje na nevhodné materiály používané na výrobu istiacich stanovíšť, ich mechanické vlastnosti, predovšetkým pevnosť v ťahu a porovnáva ich s materiálmi certifikovanými patričnými normami pre použitie … Čítať ďalej Materiál pre fixné istenia zaistených lezeckých ciest